Dag­cen­ter Lin­de­ha­ven

Lindehaven er et aktivitets-og aflastningscenter for hjemmeboende demente

I dagcenter Lindehaven er der en tværfaglig personalegruppe på 5 personer. 
          
Gennem aktivitet og fysiske rammer ønsker vi at skabe et kendt og trygt miljø, så Lindehaven bliver et godt sted at komme. Vi lægger vægt på, at borgeren er i centrum, får brugt sine sanser, talt om minder og er sammen med andre.

Der er dagligt fremmøde af to grupper, hvor den ene er fra kl. 9.30 - 14.30. Den anden gruppe starter kl. 14.30 og slutter kl. 18.30. Formiddagsholdet får kaffe og brød, varm mad til middag og slutter dagen af med kaffe og småkager. Eftermiddagsholdet starter ligeledes med kaffe og kage. Til aften er der en lille ret samt smørrebrød. Der afsluttes med kaffe og småkage.
Hvis der er behov for personlige hjælpemidler, såsom bind, bleer og speciel bestik, skal dette medbringes. Ligeledes skal man medbringe doseret medicin til eget forbrug.
Lindehaven holder lukket alle weekender og helligdage.  

Afhentnings- og hjemkomsttider aftales med personalet ved opstart i Lindehaven. Dagsprisen er 68 kr. inkl. forplejning for at deltage i en gruppe. 

Hvis du er forhindret i af komme, kan du melde afbud ml. kl. 7.30 - 8.30 på tlf. 76 81 66 30. 

Mere praktisk information om Lindehaven

 • Lukkedage og særlige åbningsdage

  Vi holder lukket alle weekender og helligdage

  Den 1. maj holder vi åbent fra kl. 9.30-12.00
  Den 5. juni holder vi åbent fra kl. 9.30-12.00
  Den 31. december holder vi åbent fra kl. 9.30-12.00

   

 • Transport til Lindehaven

  Borgere i gamle Vejle Kommune kan blive hentet i Lindehavens egen bus, mens andre kommer med taxa eller køres af deres pårørende. 

  Transportform og tider aftales med personalet. 

  Afregning for transport aftales med Myndighedsafdelingen.

 • Betaling

  Dagsprisen for at deltage i en gruppe er 68 kr. inkl. kaffe og måltider. 

  Dette beløb indbetales på girokort, der kan tilmeldes betalingsservice, hvis du ønsker dette. 

  Du betaler kun for de dage, du kommer i Lindehaven. Fremmøde registreres og afregnes månedligt. 

  Når vi skal på udflugt, skal du selv betale evt. entrè og have penge med til dette. En god ide er at have lidt småmønter med til is eller lignende. 

 • Kontakt til én person

  I Lindehaven vil du få tildelt en kontaktperson. 

  Kontaktpersonen vil bl.a. tage sig af de praktiske opgaver, f.eks. ændringer i køreplanen, den løbende kontakt til dig og din familie, kontakt til hjemmeplejen og demenskonsulenterne. 

  Selvom du har en kontaktperson, er du og din familie velkommen til at henvende jer til hele personalegruppen. 

 • Til pårørende

  Pårørende til borgere i Lindehaven er meget velkomne til at kontakte Lindehaven pr. mail eller telefon, og fortælle lidt omkring  vedkommende, som skal starte. Dette kan b.la.  være en kort livshistorie, hvis der er noget personalet skal være opmærksom på og hvis der er særlige behov m.m.  

 • Måltider

  Vi laver selv den varme mad, og du kan være med til at bestemme menuen. Det er muligt at deltage i madlavningen, hvis du ønsker det.  

  Formiddagsholdet får formiddagskaffe med brød, varm mad til middag og kaffe/te med småkager. 

  Eftermiddagsholdet får kaffe/te og kage. Aftensmaden består af en lun ret samt smørrebrød. Vi slutter af med kaffe/te og en småkage. 

 • Aktiviteter

  I Lindehaven er der mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter tilpasset dine ønsker og behov. Det kan f.eks. være højtlæsning, kortspil, stolegymnastik, quiz, gåture, bagning o.l. 

  Om sommeren tager vi ofte på tur i vores egen bus med madkurv eller kaffe.

  Vi har også en lille have med terrasse, hvor vi dyrker lidt grønsager og blomster. 

  Højtiderne fejrer vi efter danske traditioner, og vi fejrer også gerne din fødselsdag. 

  Om vinteren foregår de fleste aktiviteter inde, hvor vi spiller banko, bager småkager, laver gymnastik, danser og laver kryds og tværs. Nogle gange lytter vi også bare til musik eller får os en hyggelig snak, hvor vi f.eks. snakker om gamle dage, læser en god historie eller avisen og snakker om aktuelle nyheder. 

  Èn gang om året holder vi sammenkomst for dig og din familie eller venner.

 • Naturhold

  Naturholdet tirsdag eftermiddag kl. 14.30- 18.30 er for dig som er fysisk aktiv, glad for naturen og gerne vil gå ture, lave bål og motionerer sammen med andre der ligesom dig har fysik og energi til det. Udover naturoplevelser kan eftermiddagen også bruges på kulturelle oplevelser såsom museum. 

  Når vi på sigt kan fornemme at du ikke mere drager nytte af dette hold, vil vi som personale i samråd med dig og dine pårørende finde en anden ugedag i Lindehaven.

   

 • Kontaktinfo

  Gl. Kolding Landevej 47, 7100 Vejle. 

  Tlf.: 7681 6630 

  Mail: lindehaven@vejle.dk 

  Telefontid v/afbud: Mellem kl. 07.30 - 08.00