Dag­cen­ter Lin­de­ha­ven

Lindehaven er et aktivitets-og aflastningscenter for hjemmeboende demente

I dagcenter Lindehaven er der en tværfaglig personalegruppe på 4 personer. 

Gennem aktivitet og fysiske rammer ønsker vi at skabe et kendt og trygt miljø, så Lindehaven bliver et godt sted at komme. Vi lægger vægt på, at borgeren er i centrum, får brugt sine sanser, talt om minder og er sammen med andre. Vi arbejder ud fra den hverdagsrehabiliterende tilgang.

Der er dagligt fremmøde af to grupper, hvor den ene er fra kl. 9.30 - 14.30. Den anden gruppe starter kl. 14.30 og slutter kl. 18.30.

Formiddagsholdets forplejning består af morgenkaffe med brød, kaffe, varm mad til middag og dagen rundes af med eftermiddagskaffe med småkager.

Eftermiddagsholdets forplejning vil være eftermiddagskaffe med kage, og aftensmad som er varm mad. Inden borgerne køres hjem runder vi dagen af med kaffe.

Menuplanerne for de varmeretter kan ses i Lindehaven. Maden produceres i Lindegården café.

Hvis der er behov for personlige hjælpemidler, såsom bind, bleer og specielt bestik, skal dette medbringes. Ligeledes skal man medbringe doseret medicin til eget forbrug.

Lindehaven holder lukket alle weekender og helligdage. Der er ferielukket i sommerferien. Personalet i Lindehaven vil orientere nærmere om lukkeugerne i sommerferien, ved henvendelse.

Kørsel til og fra dagcenteret er via fleks trafik. Afhentnings- og hjemkomsttider aftales med personalet ved opstart i Lindehaven. Dagsprisen er 70 kr. inkl. forplejning for at deltage i en gruppe. 

Hvis du er forhindret i af komme, kan du melde afbud ml. kl. 7.30 - 8.30 på tlf. 76 81 66 30. 

Mere praktisk information om Lindehaven

 • Lukkedage og særlige åbningsdage

  Vi holder lukket alle weekender og helligdage

  Den 1. maj holder vi åbent fra kl. 9.30-12.00
  Den 5. juni holder vi åbent fra kl. 9.30-12.00
  Den 31. december holder vi åbent fra kl. 9.30-12.00

   

 • Transport til Lindehaven

  Borgerne kommer med taxa eller køres af deres pårørende. 

  Transportform og tider aftales med personalet. 

  Afregning for transport aftales med Myndighedsafdelingen.

 • Betaling

  Dagsprisen for at deltage i en gruppe er 70 kr. inkl. kaffe og måltider. 

  Dette beløb indbetales på girokort, der kan tilmeldes betalingsservice, hvis du ønsker dette. 

  Du betaler kun for de dage, du kommer i Lindehaven. Fremmøde registreres og afregnes månedligt. 

  Når vi skal på udflugt, skal du selv betale evt. entrè og have penge med til dette. En god ide er at have lidt småmønter med til is eller lignende. 

 • Kontakt til én person

  I Lindehaven vil du få tildelt en kontaktperson. 

  Kontaktpersonen vil bl.a. tage sig af de praktiske opgaver, f.eks. ændringer i køreplanen, den løbende kontakt til dig og din familie, kontakt til hjemmeplejen og demenskonsulenterne. 

  Selvom du har en kontaktperson, er du og din familie velkommen til at henvende jer til hele personalegruppen. 

 • Til pårørende

  Pårørende til borgere i Lindehaven er meget velkomne til at kontakte Lindehaven pr. mail eller telefon, og fortælle lidt omkring vedkommende, som skal starte. Dette kan b.la.  være en kort livshistorie, Vi tager afsæt i den personcentrerede omsorg, hvis der er noget personalet skal være opmærksom på og hvis der er særlige behov m.m.  

 • Aktiviteter

  I Lindehaven er der mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter tilpasset dine ønsker og behov. Det kan f.eks. være højtlæsning, kortspil, stolegymnastik, quiz, gåture, bagning o.l. 

  Om sommeren tager vi ofte på tur i vores egen bus med madkurv eller kaffe.

  Vi har også en lille have med terrasse, hvor vi dyrker lidt grønsager og blomster. 

  Højtiderne fejrer vi efter danske traditioner, og vi fejrer også gerne din fødselsdag. 

  Om vinteren foregår de fleste aktiviteter inde, hvor vi spiller banko, bager småkager, laver gymnastik, danser og laver kryds og tværs. Nogle gange lytter vi også bare til musik eller får os en hyggelig snak, hvor vi f.eks. snakker om gamle dage, læser en god historie eller avisen og snakker om aktuelle nyheder. 

  Èn gang om året holder vi sammenkomst for dig og din familie eller venner.

 • Naturhold

  Naturholdet tirsdag eftermiddag kl. 14.30- 18.30 er for dig som er fysisk aktiv, glad for naturen og gerne vil gå ture, lave bål og motionerer sammen med andre der ligesom dig har fysik og energi til det. Udover naturoplevelser kan eftermiddagen også bruges på kulturelle oplevelser såsom museum. 

  Når vi på sigt kan fornemme at du ikke mere drager nytte af dette hold, vil vi som personale i samråd med dig og dine pårørende finde en anden ugedag i Lindehaven.

 • Kontakt

  Gl. Kolding Landevej 47, 7100 Vejle. 

  Tlf.: 7681 6630 

  Mail: lindehaven@vejle.dk 

  Telefontid v/afbud: Mellem kl. 07.30 - 08.00