Le­ve-/bo­mil­jø for men­ne­sker med de­mens

I det følgende beskrives de værdier og rammer, der danner grundlaget for dagligdagen i hver enkelt boenhed på Lindegården.

Der er på Lindegården 3 boenheder med i alt 46 boliger, hvoraf de 3 er aflastningsboliger. Alle disse boliger er beregnet for mennesker med en demenssygdom.
Bo-enhederne drives efter Eden Principperne og som leve/bo miljøer. Det vil sige at alle daglige gøremål foregår i bo-enheden og udføres af beboere og medarbejdere i samarbejde. Det drejer sig f.eks. om madlavning, tøjvask, rengøring og andre praktiske ting. Det er derfor en stor fordel, men ikke et krav, at de, der påtænker at flytte ind på Lindegården, har lyst til at være med i sådanne dagligdags gøremål. De
Vi ønsker, at familie og venner til beboerne også efter indflytningen deltager aktivt i  beboernes hverdag, og oplever da også den glæde, at der er en god og tæt kontakt hjemmet og de pårørende imellem.

Hverdagen

Hverdagen er dels dagligdags gøremål såsom madlavning, borddækning, opvask, bagning, let rengøring og sammenlægning af vasketøj m.m.
Herudover er der både sociale og kreative og fysiske aktiviteter. Udenfor hver afdeling hænger en inforskærm, hvor man kan orientere sig om aktiviteter, måltider mv. 

Alle kristne højtider over årets gang, fejres på traditionel vis, med pyntning, traditionelle måltider o.s.v.
Beboerne inddrages i forberedelser til højtiderne alt efter lyst og evne.
Specielt ved højtiderne er samhørigheden med familien vigtigt. Vi indbyder derfor  pårørende til at deltage i vore arrangementer.
Personlige mærkedage fejres efter aftale med hver enkel beboer.
Vi bestræber os på, at fællesarealerne altid virker hyggelige og indbydende. Disse er indrettet således, at  der er mulighed for at samles i mindre grupper.
Sofaarrangement i en boenhed Sofaarrangement i en boenhed
Spisebord i en bohed Spisebord i en bohed
gode lænestole i en boenhed gode lænestole i en boenhed