Om vores le­ve-bo mil­jø

Her kan du læse om vores værdier og rammer, der danner grundlaget for dagligdagen i hver enkelt bo-enhed på Lindegården.

På Lindegården har vi 3 bo-enheder med i alt 46 boliger, hvoraf 3 aflastningsboliger. Alle boliger er for borgere med en demenssygdom.

Bo-enhederne drives som leve-bo miljøer og efter Eden Principperne. Det vil sige, at alle daglige gøremål foregår i bo-enheden og udføres af beboere og medarbejdere i samarbejde. Det drejer sig f.eks. om madlavning, tøjvask, rengøring og andre praktiske ting.
Det er derfor en stor fordel - men ikke et krav, at borgere, der flytter ind på Lindegården, har lyst til at være med i de daglige gøremål. 

Vi ønsker, at familie og venner til vores beboere også efter indflytningen deltager aktivt i beboernes hverdag. Det er en glæde for os at opleve, at der er en god og tæt kontakt hjemmet og de pårørende imellem.

Hverdagen hos os er dels dagligdags gøremål, som f.eks.

  • Madlavning
  • Borddækning
  • Opvask
  • Bagning
  • Lettere rengøring og sammenlægning af vasketøj m.m.

og sociale og kreative og fysiske aktiviteter, som f.eks.

  • Alle højtider over årets gang fejres på traditionel vis med pyntning, traditionelle måltider 
  • Beboerne inddrages i forberedelser til højtiderne alt efter lyst og evne
  • Specielt ved højtiderne er samhørigheden med familien vigtigt. Vi indbyder derfor  pårørende til at deltage i vore arrangementer.
  • Personlige mærkedage fejres efter aftale med hver enkel beboer

Vi bestræber os på, at fællesarealerne altid virker hyggelige og indbydende. Disse er indrettet således, at  der er mulighed for at samles i mindre grupper. Udenfor hver afdeling hænger en infoskærm, hvor man kan orientere sig om aktiviteter, måltider mv. 

 

Sofaarrangement i en boenhed
Sofaarrangement i en boenhed
Spisebord i en bohed
Spisebord i en bohed
gode lænestole i en boenhed
gode lænestole i en boenhed