Fagligt

Du kan her hente kommunale tilsynsrapporter for Plejecenter Lindegården

De kommunale årlige tilsyn er uanmeldte og foretages i henhold til Servicelovens § 151

 

Du kan her hente tilsynsrapporter fra Styrelsen for Patientsikkerhed for behandlingssteder og enheder på ældreområdet

Styrelsen for Patientsikkerhed fører det overordnede tilsyn med sundhedsforholdene og den sundhedsfaglige virksomhed på sundhedsområdet. Tilsynsrapporter er offentlige i 3 år. Efter 3 år slettes de. Tilsynene foretages i henhold til Sundhedslovens §  213   og Serviceloven §§ 150-150d