Æl­dre hjæl­per Æld­re

Læs her om Ældre hjælper Ældre

Ældre hjælper Ældre  er kommet fra en organisation der hed Ældremobiliseringen. Dette var en landsorganisation med henblik på at være frivillig på ældreområdet og bidrage med omsorg og service på frivillig basis. Nærmere defineret hedder det Raske ældre hjælper svage ældre. Nu er Ældremobiliseringen opløst, men den fungerer stadig på Lindegården, ud fra det koncept, der var i bevægelsen.

Ældregruppen på Lindegården består af ca- 10-12 medlemmer, og vi mødes regelmæssigt og planlægger vores arbejde med tilbud til de ældre, som er målgruppen.

Målgruppen er primært de ældre på Lindegården og i Lindehaven, men også borgere i området på Søndermarken og Højen er en del af vores målgruppe.

De tilbud vi har til de ældre, er primært baseret på underholdning med sang og musik, men også udflugter og ture ud i naturen, er en vigtig del af vores arbejde.

Vi har et tæt samarbejde med Venneforeningen på Lindegården, og prøver på at bidrage med at beboerne på Lindegården også kan møde udefra kommende borgere. Arrangementerne foregår i lokalerne på Lindegården og i busture ud af huset.